Home

Hakuohjeet

Haku kesälle (toukokuu–elokuu) 2017 (DL 15.3.) ja vuodelle 2018 (DL 15.4) käynnissä.

Lue myös kohdat "asunto", "ohjeet ja säännöt" sekä "hakulomake".

Kesälle 2017 voi hakea yhteisötaideresidenssiin vähintään 3 kuukaudeksi tai itsenäisen työskentelyn residenssiin 1–4 kuukaudeksi.

A. Yhteisötaideresidenssijaksot 
 2018
Ketkä voivat hakea? 

Yksittäiset taiteilijat, pariskunnat, työparit, ryhmät tai perheet, joissa enintään 4 henkilöä. Yhteistötaiteen työskentelyjaksot 3-6 kk. RaumArsin tuki kattaa yhteisötaiteilijalle huoneen. Huomaa, että joitain maksuja voi sisältyä.

Periodit 2018

Helmikuu–huhtikuu, 3 kk
Touko–heinäkuu, 3 kk
Elo–joulukuu, 5 kk
(tai 6 kk 2019 tammikuun loppuun)

B. Itsenäisen työskentelyn residenssijaksot
Ketkä voivat hakea? 
Yksittäiset taiteilijat tai kuraattorit, pariskunnat tai työparit, enintään 2 henkilöä. 1–6 kuukautta, mieluiten yli 2 kk. Itsenäisesti työskentelevät maksavat vuokraa 250–350€/kk. RaumArsin tuki kattaa loput asumiskulut.

Internetkaavake on avoinna virallisen hakuajan ulkopuolellakin, koska voit hakea mahdollisia jäljelle jääneitä vapaita kuukausia. Tiedustelut ensin sähköpostilla.


Blue_Gorilla_Ayho_3.jpg

RaumArs tarjoaa residenssipaikan usealle taiteilijalle yhtäaikaisesti, asunto sijaitsee Unescon maailmanperintökohteessa Vanhassa Raumassa. RaumArs on itsenäinen yhdistys ja se toimii Satakunnan alueella. RaumArsin yhteisötaideprojektien kautta taide siirtyy lähemmäksi kansalaisia. Ensimmäinen taiteilija saapui 1997.

RaumArs-taiteilijavierasohjelmaan voivat hakea eri alojen taiteilijat. Ohjelmassa olevat taiteenlajit ovat arkkitehtuuri, esittävät taiteet (mm. musiiki, tanssi, teatteri, ääni), muotoilu, taidekäsityö ja visuaaliset taiteet (sis. uusi media, valokuvaus, video). Myös kuraattorit, taidehistorioitsijat ja tutkijat voivat hakea.

RaumArs ry tekee yhteistyötä paikallisten koulujen, museoiden - erityisesti Rauman taidemuseon - taidelaitosten, kuvataidekoulun, musiikkiopiston, tanssikoulun, yhdistysten - kuten Sinisen Meren Elokuvajuhlien, Rauman Seudun Katulähtyksen ja heidän puu/metallityöpajojen työkokeilijoiden - sekä erilaisten festivaalien kanssa. Taiteilijajärjestöistä Raumalla toimivat mm. Rauman taiteilijaseura, Rauman taidegraafikot ja Keramos ry sekä Porissa Nyte ry ja Tehdas ry. RaumArsin taiteilijavieraat ovat toteuttaneet on taideprojekteja myös esimerkiksi merimiesten, marttojen, nyplääjien, suunnistajien, Silakkamarkkinoiden ja Inspira ry:n jäsenten (harrastajataiteilijat) kanssa.


Residenssejä on kahdenlaisia: yhteisötaiteen residenssi ja itsenäisen työskentelyn residenssi.


Yhteisötaideresidenssissä hakijoiden edellytetään esittävän suunnitelma residenssin aikana toteutettavasta yhteisö- tai ympäristötaiteen projektista. Valinnan kriteereinä ovat taiteilijan motivaatio työskennellä yhteisön kanssa, aiempien teosten taso ja työsuunnitelma. Useat projekteista toteutetaan koululaisten tai lasten nuorten kanssa, mutta taiteilijat voivat toteuttaa projektin minkä ryhmän kanssa tahansa. Emme vaadi opetuskokemusta, mutta taiteilijan tulee pystyä toteuttamaan projekti suunnitelmansa mukaisesti. Taiteilijavieraalla on siten mahdollisuus yhteistyöhön paikallisten instituutioiden tai ryhmittymien kanssa projektisuunnitelmansa mukaisesti.

Liitä hakemukseesi esimerkki ryhmästä, jonka kanssa haluaist työskennellä. Yhteisötaideprojektin toteuttavat taiteilijat saavat majoituksen maksutta ja noin 100-300 euroa/kk (summa vaihtelee vuosittain) projektiin liittyvää materiaalikulukorvausta kuitteja vastaan. Ylimenevät kulut taiteilija maksaa itse. Samanaikaisesti asunnossa voi olla taiteilijoita itsenäisen työskentelyn residenssissä.

Itsenäisen työskentelyn taiteilijoilta ei vaadita yhteisötaideprojektin toteuttamista. Myös kirjailijat voivat hakea. Residenssi voi johtaa pidemmän työskentelyn yhteisötaideprojektiin siten, että ensimmäisenä vuonna taiteilija tutustuu paikkakuntaan sekä ryhmään ja seuraavana vuonna toteuttaa projektin. Itsenäisesti työskentelevät maksavat nimellisen vuokran, hinnat hakulomakkeessa.

Sama henkilö voi hakea sekä yhteisöresidenssiin ja itsenäiseen residenssiin. Hallitus tekee päätöksen kumpaan taiteilija valitaan.

RaumArs käyttää taiteilijoiden projektikuvauksia ja portfolioita raha-anomuksissa.


Hallitus yhteistyökumppaneineen käsittelee hakemukset touko–kesäkuussa. Valittuihin taiteilijoihin ollaan yhteydessä kesä–heinäkuussa ja heidän nimensä julkistetaan elokuussa sekä RaumArsin nettisivuilla että Facebookissa.

Resartis Taike Rauma Erkki Paasikiven säätiö Satakunnan taidetoimikunta Vakka-suomen nuorisosäätiö Kordelin_saatio_4v.png WEB_lastenkulttuuri-vinonelio-oranssi.png Erik_Rosenlew_saatio.jpg Rauman Taidemuseo