Home

Säännöt

Maksut

 • Stipenditaiteilijat saavat majoituksen korvauksetta sekä pienen materiaalikorvauksen projekiin kuitteja vastaan. Joitain maksuja voi sisältyä mm. koko talon käytöstä. Lue Asunto.
 • Muilta taiteilijoilta veloitetaan pieni korvaus.
 • Residenssiin valinnan jälkeen kaikki taiteilijat maksavat 100 €/hlö rekisteröintimaksun yhdistyksen tilille. Tämä varmistaa paikan. Rekisteröintimaksua ei palauteta. Lisäksi taiteilijat maksavat 100€ (per huone) vakuusrahaa, joka maksetaan yhtaikaa rekisteröintimaksun kanssa. Raha pidetään panttina talon siivouksesta, puhelimesta, asunnon avaimesta, polkupyöristä jne. Raha palautetaan käteisenä tai taiteilijan pankkitilille, kun vaaditut raportit (kontaktimäärät ja palaute) on kirjoitettu ja asunnon sekä välineistön siisteys/kunto tarkastettu. Vakuusrahaa ei palauteta mikäli taiteilija peruuttaa (4kk tai alle) tai keskeyttää residenssin.
 • Ensimmäisen kuukauden vuokra on maksettava RaumArsin tilille ennen residenssin alkamista.
 • Kun taiteilijat on valittu ovat vastaus ja allekirjoitettava sopimus residenssiin saapumisesta ja ajankohdasta sitovia. Tietenkin muutoksia voi tapahtua, jolloin taiteilijoille pyritään yhdessä löytämään sopivin residenssissä oloaika mahdollisuuksien mukaan. Ymmärtänette, että uuden taiteilijan löytäminen ja projektin käynnistäminen lyhyellä varoitusajalla on erittäin hankalaa.
 • Peruutus on tehtävä kirjallisesti

Materiaalikorvaus/tuotantoraha

 • Korvattavat kulut (materiaalit, laitevuokrat jne.) tulee kohdistua hakemuksessa mainittuun projektiin, jonka taiteilija residenssissä ollessaan toteuttaa.
 • Koska tuotantoraha (n. 100€ ja taloustilanteesta riippuen max 300€/kk) on yhteydessä yhteisötaideprojektiin tulee taiteilijan keskustella materiaalien hankinnasta tuottajan kanssa.
 • Raha annetaan kuitteja vastaan, jotka skannataan PDF-muotoon ja lähetetään sekä toiminnanjohtajalle että puheenjohtajalle. Myös toiminnanjohtaja voi ostaa tarvittavia materiaaleja. Kuiteista tulee ilmetä mitä on ostettu, myös yksityishenkilöiltä ostetut materiaalit on kirjattava. Tässä tapauksessa allekirjoitettu kuitti myyjän yhteystiedoilla ja puhelinnumerolla on riittävä todiste kirjanpitoa varten.

Työtilat

 • RaumArsilla ei ole erillistä työskentelytilaa. RaumArs pyrkii sellaisen järjestämään tarvittaessa esimerkiksi taidemaalareille, mutta asiasta pitää neuvotella etukäteen tilanteen mukaan. Tila voi olla maksullinen.
 • Usein työskentely raumalaisten kanssa tapahtuu kouluissa tai vastaavissa paikoissa, joten työskentelytilaa ei aina välttämättä tarvita.

Puhelin

 • RaumArs antaa taiteilijoiden käyttöön matkapuhelimet, joissa on ladattava prepaid-puhelinkortti. Käytön maksaa taiteilija. Puhelinten numero ovat 044-0959545 ja/tai 046 5269000.
 • Useimmiten suomalainen taiteilija voi käyttää omaa numeroaan.

Eläminen residenssissä

 • Taiteilija maksaa itse omat matka- ja elinkustannukset, myös asunnon siivousaineet.
 • Residenssissä on työskenneltävä/asuttava vähintään arkipäivät.
 • Taiteilijaa tai heidän vieraitaan ei RaumArsin puolesta vakuuteta. Taiteilijoilla itsellään on voimassa oleva matka-, tapaturma- ja vastuuvakuutus.
 • Vierailta peritään yömaksu.

Matkustus

 • Linja-autoaikataulut löytyvät osoitteesta www.matkahuolto.fi Jotkut Onnibussin ja Onniexpressin vuorot ajavat Raumalle.
 • Lähimmät lentokentät ovat Porissa (50 km) ja Turussa (90 km), Tampereella (145km) ja Helsinki-Vantaalla (250km).
 • Jos taiteilija saapuu bussilla, häntä ollaan vastassa Rauman linja-autoasemalla.

Arviointi

 • Taiteilijan tulee kirjoittaa raportti oleskelustaan ja työskentelystään sekä laskea osallistuja-/kävijämäärät. Residenssin lopussa taiteilija kirjoittaa raportin sekä arvion nettisivuilta löytyvään palautekaavakkeeseen.


Samuel_saannot.jpg

Resartis Taike Rauma Erkki Paasikiven säätiö Vakka-suomen nuorisosäätiö WEB_lastenkulttuuri-vinonelio-oranssi.png Erik_Rosenlew_saatio.jpg Rauman Taidemuseo